BiliBili World 2021漫展活动策划总算来了,游卡桌游也是一点不逊色

BiliBili World 2021漫展活动策划总算来了,游卡桌游也是一点不逊色

终于等到BiliBili World 2021漫展活动了,游卡桌游也参与BiliBili World 2021漫展活动,本次漫展上,三国杀虚拟偶像首次线下齐聚,更有精彩宅舞表演,完成现场集章任务,即可获得游戏礼包卡/精美三国杀周边/实体桌游等奖品,以及三国杀2021暑期限定闪卡。

本文由小尖椒土豆编辑发布,题图来源网络,观点不代表会展活动策划CCASY.COM的立场,转载请联系原作者。
2
doni8104

发表评论